What ISLB students say?

Learning Resources

 • Meidutė, I.; Ledauskaitė, K.; Vitkūnas, R. (2012). Logistikos   uždavinynas: mokomoji knyga [The Task Book of Logistics: Study Book]. Vilnius: TTVAM.
 • Januškevičius, A. (2012). Pardavimo ABC [The ABC of Sales]. Vilnius: TTVAM.
 • Jakubauskas, G.; Rimkus, R. (2012). Intermodalinio transporto terminų žinynas [Vocabulary of Intermodal Transport]. Vilnius: TTVAM.
 • Juknelienė, R. (2010). Pardavimų organizavimas viešbučių versle: mokomasis leidinys [The Organisation of Sales at Hotel Business: Publication for Educational Purposes]. Vilnius: TTVAM.
 • Kazlauskas, V.; Liubickienė, L. (2010). Apskaita vadybininkui / mokomoji knyga [Accounting for Managers / Study Book]. Vilnius: TTVAM.
 • Ivankovas, V. (2010). Metodiniai nurodymai pratyboms, studijuojant kompiuterines bilietų rezervavimo sistemas[Methodological Guidelines for the Exercises while Studying Computer Ticketing Reservation Systems].  Vilnius: TTVAM..
 • Voišnis, J. (2010). Trumpa viešbučio standartų atmintinė: mokomasis leidinys [Short Memo of Hotel Standards: Publication for Educational Purposes]. Vilnius: TTVAM.
 • Voišnis, J. The Guidelines to Micros Fidelio Hotel Management System. Vilnius: TTVAM
 • Bučiūnas, G.; Burda, R. (2009). Baudžiamasis procesas: ikiteisminio tyrimo stadijos praktikumas [Penal Procedure: Practical Studies of Prie-Trial Proceedings Stage].  Kaunas: VDU, VTVK, KK.
 • Meidutė, I.; Zinkevičiūtė, V. (2008). Kursinių darbų metodiniai nurodymai [Methodological Guidelines of Annual Papers]. Vilnius: Ciklonas.
 • Meidutė, I.; Vasilis Vasiliauskas, A. (2007). Sandėliavimo logistika. I dalis/ mokomasis leidinys [Storage Logistics. Part I / Publication for Educational Purposes]. Vilnius: Firidas.
 • Meidutė, I.; Vasilis Vasiliauskas, A. (2007). Sandėliavimo logistika. II dalis/ mokomasis leidinys [Storage Logistics. Part II / Publication for Educational Purposes]. Vilnius: Firidas.
 • Rudaitienė, A. (2006). Psichologija: pažink save / mokomoji priemonė [Psychology: Self-Actualisation / Teaching Material]. Vilnius: Standartų spaustuvė.
 • Navickienė, V.; Žemienė, A. (2006). Specialybės kalba socialinių mokslų studentams / mokomoji priemonė[Professional Language for Students of Social Sciences / Teaching Material]. Vilnius: Biznio mašinų kompanija.
 • Braslauskas, J. Politologija. (2006). Paskaitų ir seminarų konspektai/ mokomoji knyga [The Summary of Lectures and Seminars]. Vilnius: Biznio mašinų kompanija.